Comenius projekts

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija uzsāka darbu ES “Mūžizglītības programmā Comenius apakšprogrammas aktualitātēs “Skolu daudzpusējā partnerība””. Projekta tēma ir “The treasure chest and ICT or ICT in reading and writing”. Pirmā darba vizīte notiks no 2013.gada...