Comenius projekts

muzizglitRēzeknes valsts poļu ģimnāzija uzsāka darbu ES “Mūžizglītības programmā Comenius apakšprogrammas aktualitātēs “Skolu daudzpusējā partnerība””. Projekta tēma ir “The treasure chest and ICT or ICT in reading and writing”. Pirmā darba vizīte notiks no 2013.gada 17.-21.novembrim. Skolu apciemos delegācijas no Polijas, Rumānijas, Bulgārijas, Ungārijas, Turcijas, Igaunijas.

You may also like...