• Nekategorizēts

Domāt un analizēt. Erasmus+ pieredze.

No 21. līdz 23. februārim Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas angļu valodas skolotāja Gaļina Ivanova, latviešu valodas skolotāja Valda Selicka un bibliotekāre Justīne Reble piedalījās Erasmus + projektā REF 2: Reading with Ease and Fun- 2 Lietuvas pilsētā Kauņā.
Mācību vizītes galvenais mērķis bija iepazīstināt dalībniekus ar “Erudito” liceja skolas kolēģu pieredzi, atbalstot skolēnus ar lasīšanas/rakstīšanas grūtībām; ar metodēm un pieejām, ko skola ir ieviesusi, lai veicinātu skolēnu interesi par grāmatām un motivāciju lasīt. “Erudito” licejs ievēro Skandināvijas integrētās izglītības filozofiju, koncentrējas uz aktīvām un komandā balstītām mācību metodēm, skolotāju kompetencēm un profesionālajām prasmēm; savu ikdienas mācīšanu un mācīšanos velta kritiskās domāšanas prasmju attīstīšanai, veidojot sešpadsmit “Domāšanas paradumus” un īstenojot kritiskās domāšanas izglītību caur “Astoņām domāšanas kartēm”.
Trīs dienu laikā kolēģi iepazīstināja ar savām darba metodēm. Tika rādītas prezentācijas, apmeklētas mācību stundas, kurās varēja redzēt kā sastrādājas skolotāji un skolēni.
Pielietojot jauniegūtās zināšanas un prasmes, RVPĢ skolotāji spēs sniegt efektīvāku atbalstu skolēniem ar lasīšanas grūtībām un iesaistīt viņus dažādās aktivitātēs kopā ar vienaudžiem, rosinot interesi par grāmatām un motivāciju lasīt.

You may also like...