Meistarklases ,,Mana runa pārliecina” 8.,9. un 11.klašu skolēniem RVPĢ

Līdzās mobilajai, interneta u.c. moderno līdzekļu saziņai cilvēka karjeras ceļā palielinās tiešo kontaktu nozīme, prasme ar savu runu atstāt uz saziņas partneri vēlamo iespaidu, radīt labu priekšstatu par sevi, ietekmēt citus, uzklausīt sarunu partneru domas, argumentēti paust un aizstāvēt savu viedokli. Neprasme sazināties rada nopietnus šķēršļus veiksmīgam darbam, jo informācijas apmaiņa neapšaubāmi ir kļuvusi ātrāka un ērtāka – audzēkņiem ir elektroniskais pasts, tālrunis, avīzes, žurnāli, grāmatas, internets utt., un tas vēl nenozīmē, ka audzēkņi prot sazināties efektīvi. Audzēkņiem dažreiz trūkst prasmju izteikt citiem savas domas un apgūt saskarsmes iemaņas. Arī valsts pārbaudes darbu programmā ir iekļauta runātprasmes pārbaude.

2022.gada 28.februārī skolā tika organizētas meistarklases ..Mana runa pārliecina”, ko iniciatīvas Latvijas skolas soma ietvaros vadīja Horeogrāfu asociācijas darbinieki:  improvizatori Elīna Biseniece un Krišjānis Berķis.

8.b klases skolēnu viedokļi pēc nodarbības:

Endija Lavrenjeva:,, Es uzzināju,ka ir ļoti grūti stāstīt un parādīt dažādas emocijas, kaut gan likās, ka tas ir viegli.Man patika šis pasākums, jo bija interesanti un varēja mēģināt pārvarēt savas bailes, darīt vairākas lietas reizē, piemēram,lasīt un klausīties ,tad atstāstīt gan lasīto, gan dzirdēto”.

Toms Māliņš:,,Tādas nodarbības ir nepieciešamas, lai nedaudz atpūstos no mācībām un uzzinātu kaut ko noderīgu. Vienmēr  runā tā, lai visi domā, ka tu zini,par ko runā.”

Vincents Stepiņš: ,,Es apguvu, cik sekunžu ir pieklājīgi skatīties uz cilvēkiem,kad ar viņiem runāju.Nevajag būt saspringtam un jābūt pārliecinātam par sevi”.

Vivita Razgale:,, Apguvu to, ka ir jārunā skaļi un saprotami. Ieguvu mazliet lielāku drosmi uzstāties.”

You may also like...