Es – Līderis

3. oktobrī skolā norisinājās projekts “Es – Līderis”, kuru vadīja 12.klases pieci skolēni: L.Tišanova, E. Rundāne, I.Stepanovs, V.Koverins un V.Zujs. Pasākumā piedalījās 9., 10., 11. un 12. klašu skolēni. Pasākums ilga divas stundas. Iepriekšminētie pieci skolēni vasarā piedalījās Starptautiskajā projektā “Es – Līderis” Polijā, Bjalostokā.

Skolā šiem skolēniem bija jāorganizē projekta ietvaros pasākums, kura pirmajā daļā viņi iepazīstināja ar dziesmām, kuras iemācījās projekta laikā. Otrajā daļā klātesošajiem tika mācīta deja Polonēze. Savukārt trešajā daļā skolēni izgatavoja plakātus par tematu “Polijai un Latvijai – 98!” Pasākums izdevās! Visi kopā ar skolas direktori Valentīnu Šidlovsku bija apmierināti. Šie pieci skolēni tiešām ir līderi! Un par to ir prieks!

 

You may also like...