«Izglītības pamatjēga ir palīdzēt jaunietim atrast pašam sevi, saprast savu būtību un talantus, nebaidīties satikt savu “ēnu”, uzdrošinoties ieskatīties sevī un būt pašam.»   (I. Šuplinska)

12.februārī ik gadu skolēniem un studentiem tiek piedāvāta lieliska iespēja piedalīties Ēnu dienā un iepazīt  profesijas.  Neapšaubāms ir fakts, ka liela daļa jauniešu ar prieku jau janvāra sākumā izvēlas cilvēku – savu ēnu, tādējādi izrādot interesi un vēlmi nopietnāk pievērsties karjeras izvēlei. Šogad arī es nolēmu ēnot Izglītības un zinātnes ministri Ilgu Šuplinsku.

Jau pulksten 8.45 mūs sagaidīja IZM informācijas centrā. Tad devāmies uz galveno zāli, kur tikāmies ar saviem ēnu devējiem un ministri. Kopā ar I. Šuplinsku iesaistījāmies sarunās par izglītības kvalitāti, tās nozīmi cilvēka personības un karjeras attīstībā, valodas politiku, stundu kavēšanas iemesliem un to risinājumiem, kā labāk attīstīt sevi tehnoloģiju laikmetā un citām svarīgām aktualitātēm izglītības un filoloģijas jomā. Pēc vairāku stundu ilgām diskusijām sekoja ekskursija pa Ministru kabinetu.

Ēnu dienā  uzzināju daudz jaunas, interesantas un izglītojošas informācijas, kas bagātināja manu vērtību un pieredzes klāstu, kā arī lika vēl nopietnāk izvērtēt savu nākotnes profesijas izvēli.Secinājumu par aizvadīto dienu un pieredzi vēlos izteikt  Raiņa vārdiem: „Kas zina, ko grib, tas spēj visu, ko grib.”

Ieva Puzirevska 10.a klase

 

You may also like...