Sasniegumi Latgales reģiona ZPD konferencē

          28.februārī Daugavpils Universitātē jau desmito reizi notika Latgales reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) konference.No 35 Latgales reģiona vispārējās vidējās izglītības iestādēm konkursam tika iesniegti 234 Latgales reģiona skolēnu 196 zinātniskās pētniecības darbi šādās zinātnes nozaru grupās-  dabaszinātnēs, sociālajās zinātnēs, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, medicīnā un veselības zinātnēs, humanitārajās un mākslas zinātnēs.Labākie zinātniskās pētniecības darbi tiks izvirzīti aizstāvēšanai Latvijas skolēnu 44. zinātniskās pētniecības darbu konferencē, kas norisināsies Jelgavā šī gada 3.– 4. aprīlī. Tika izvirzīti skolēni, kuri saņēma I un II pakāpes diplomus.

No Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas reģionālajā konferencē tika uzaicināti piedalīties  11 skolēni, bet darbus aizstāvēja 9 skolēni. RVPĢ skolēnu sasniegumi konferencē:

Maija Laizāne nozarē mūzika un māksla- I pakāpe,

Eduards Romans tiesību zinātne – I pakāpe,

Diāna Dubrovska  ķīmijas zinātne – II pakāpe,

Rudīte Gaidule zemes zinātne – II pakāpe.

III pakāpes diplomus saņēma Lauris Gutāns, Einārs Jonikāns – vides inženierija, Deniss Vasiļjevs- materiālzinātne, Einārs Rindžs – datorzinātne un informātika, Santa Dubrovska- medicīna un veselības zinātne.

Paldies skolotājām Inārai Kārkliņai, Skaidrītei Bambalei, Sandrai Tarandai, Taisijai Strodei, Annai Skripačenokai par palīdzību skolēniem un zinātniskās darbības veicināšanu skolā! Novēlam jauniešiem veiksmi  Latvijas skolēnu ZPD konferencē Jelgavā!

   

 

You may also like...