Izlaidums pirmsskolā

  • DSC02017
  • DSC02195
  • DSC02212
  • DSC02511
  • DSC02524
  • DSC02541
  • DSC02506
  • DSC02506

Pa zaļajiem vārtiem ar pavasara puķēm, ir klāt Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas pirmsskolas grupiņas izlaidums.

Pavisam nemanot ir paskrējuši divi gadi, kā mazie taurenīši spēra pirmos solīšus mūsu skolas pirmsskolas grupiņā.

Mūsu izlaidumniekiem ir priecīgs prāts, jo viņi jau ir izauguši no bērnudārznieku vecuma un visas viņu domas lido skolas virzienā. Līdzīgi maziem putniņiem, kuri izaug un ligzda tiem kļūst par šauru, tāpat arī mūsu bērni ir izauguši. Izlaidums pirmsskolā ir pirmais  pieturas punkts bērnu dzīvē, viens ceļa pagrieziens, kurš ved tālāk uz skolu.

Mūsu bērniem, nākamajiem pirmklasniekiem, vēlam sapņot  krāsainus sapņus, nebaidīties no grūtībām un kļūdām, būt zinātkāriem un neatlaidīgiem!

Bērnu vecākiem vēlam pacietību un sapratni, kļūt draugiem un padomdevējiem saviem mīļajiem skolas bērniem!

Mīļš paldies skolas vadībai, skolotājiem, bērnu vecākiem par jauko, silto gaisotni, kas valdīja pasākuma laikā.

                                                                               Pirmsskolas skolotāja  Mārīte Upeniece

You may also like...