Kā un kur novietot putnu būrīšus?

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

2021.gada 23. aprīlī.

Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijā tuvojas

noslēgumam projekts PuMPuRS

Biedrība „RTA absolventu asociācija” īsteno projektu “Pareizais virziens” – atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijā. Gaidot pavasari, projekta dalībniekiem ir iespēja iesaistīties aizraujošās, izzinošās un noderīgās aktivitātēs.

Aprīlī biedrība katram projekta dalībniekam sarūpēja putnu būrīša konstruktoru, lai liekot lietā prasmes, sekojot līdzi instrukcijai, veidotu būrīti strazdam, iesaistot nodarbē arī savu ģimeni.

  1. aprīlī attālinātajā lekcijā ar skolēniem tikās Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas Dabas izglītības centra vadītāja Regīna Indriķe. Viņa stāstīja par to, cik svarīgi ir pareizi veidot putnu būrīti, izvietot attiecīgajā augstumā un vietā. Demonstrēja piemērus un akcentēja, kam ir jāpievērš uzmanība. Skolēniem bija iespēja uzdot jautājumus, uzzināt arī interesantus faktus par lieliem būriem pūcēm, kā arī par to, ka grauzēji mēdz iekārtoties putnu būrīšos. Tā kā aprīļa beigās ir arī Lielā talka, tad skolēniem ir iespēja sakopt savas mājas apkārtni, un sagatavoto būrīti izvietot pie mājas, vasarnīcas teritorijā.

Projektā “Pareizais virziens” – atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijā vēl paredzētas divas nodarbības maijā, kas ļaus jauniešiem gūt pārliecību par saviem spēkiem, pilnveidos prasmes un veidos apziņu, ka izglītība ir viens no galvenajiem balstiem savas nākotnes karjeras veidošanā.

Eiropas Sociālā fonda projekts “Pareizais virziens” – Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijā tiek īstenots sadarbībā ar biedrību „RTA absolventu asociācija” un Rēzeknes pilsētas domi.

*Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv.

 Informāciju sagatavoja: biedrība „RTA absolventu asociācija”

Publicitātes foto

You may also like...