Pasākums vecākiem “Kā sociālie tīkli var ietekmēt bērna dzīvi un karjeru. No kā jāuzmanās?”

  • Saruna vecākiem
  • Saruna vecākiem

Saruna ar vecākiem “Kā sociālie tīkli var ietekmēt bērna dzīvi un karjeru. No kā jāuzmanās?
Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo skolu 7.-12.klašu vecākiem notiks 29.aprīlī plkst.18:00 .

Sarunā ar vecākiem, akcents tiks likts uz virtuālās vides apdraudējumiem, jo ar riskiem, kādiem pakļauti bērni un jaunieši interneta vidē, vecāki nesaskaras un daļa no viņiem pat nezin, ka tādi pastāv. Kā arī apskatīs jautājumus, kas saistīti ar atbildību, ja netiek ievēroti interneta lietošanas noteikumi, un tie tiek pārkāpti.

Lekcijas laikā tiks apskatītas sekojošas tēmas:

  • īsumā, kas ir internets, kādiem nolūkiem to izmantoja;
  • riski un apdraudējumi internetā (bērniem nepiemērots, kaitīgs saturs; kibermobings; sextings; saziņa ar nepazīstamām personām, greizais spogulis, datorspēles, atkarība, grūmings, sharenting, u.t.t.);
  • kur meklēt palīdzību problēmsituāciju gadījumos, kā rīkoties;
  • padomi vecākiem un bērniem, lai interneta izmantošana būtu droša.

Programmas uzdevumi:

  • Veidot sākotnēju izpratni par internetu.
  • Veicināt komunikāciju internetā atbilstoši ētikas normām.
  • Sekmēt vecāku izpratni un atbildību par bērna un jaunieša darbībām internetā.
  • Apzināties interneta radītos komunikācijas riskus un sekmēt izpratni par drošību internetā.

Pasākumu atbalsta Rēzeknes Izglītības pārvalde!

You may also like...