Meža ekspedīcija 2022

  • 0b10c19e-1ac6-436f-b508-8c045e857512
  • 32c0cfd7-4786-4364-b9d8-64d4b7d9c726
  • 267e5d6a-a5cf-4522-af9e-60159f82cb86
  • 29138580-2a9a-4eac-85eb-5efaf63138c6
  • a6cf28d8-315c-4969-a3fb-4c07fcdd249e
  • a915e6ee-1388-432f-b7ee-fdebfc37d481

Šī gada 22.septembrī mūsu skolas sesto klašu skolēni piedalījās ilgi gaidītajā “Meža ekspedīcijā”.

      Sportiski ģērbušies un ar pacietību bruņojušies, skolēni devās uz Janopoles mežu, lai apgūtu dabaszinības neierastā veidā. Tur visus sagaidīja AS “Latvijas valsts meži” dienesta darbinieki. Pirms ekspedīcijas dalībnieki tika iepazīstināti ar tās norisi un noteikumiem.

            Ekspedīcijas laikā tika izietas 10 meža izziņas stacijas pieredzējušu mežsaimnieku vadībā. Skolēniem bija iespēja iepazīties ar meža zinātni, saskaitīt kokus parauglaukumos un redzēt, kā jākopj jaunaudzes un jāretina mežs. Skolēni mērīja koku augstumu un noteica to vecumu, atklāja koksnes produktus. Ar interesi vēroja, kā jāaizsargā mežs un uzzināja, kā bez naglām un āmura uzbūvēt tiltu.

Katrā stacijā tika veikti praktiski un radoši uzdevumi, rezultātus fiksējot speciālā darba burtnīcā. Skolēniem visvairāk patika mērīt koku augstumu, noteikt to vecumu un atklāt koksnes produktus. Visaizraujošākais brīdis bija tilta būvēšana un iešana tam pāri.

            Ekspedīcijas mērķis – apzināties, kā dabaszinībās iegūtās zināšanas izmantojamas ikdienas dzīvē, apzināties cilvēka ietekmi uz meža ekosistēmu un veidot izpratni par tā saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

            Meža ekspedīcijas noslēgumā visus gaidīja pikniks labiekārtotā atpūtas vietā ar ugunskuru.

              6.klases skolēni pateicas LVM darbiniekiem, dabaszinību skolotājai Mārītei un audzinātājām Inesei un Mārai par doto iespēju dabaszinību stundu pavadīt mežā. Šis bija gan izglītojošs, gan skolēnus saliedējošs pasākums.

You may also like...