Padomā, pirms izmet papīru un baterijas! Rīkojies atbildīgi!

You may also like...