Dzejas diena Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā

Šī gada septembrī skolā notika tradicionālā Dzejas diena, kas šogad bija veltīta Raiņa un Aspazijas jubileju gadam:Pasākums ,,Sirds devēji”vidusskolas klasēm un dzejas stundas pamatskolā. Pamatskolas skolēni rakstīja radošus darbus – Raiņa dzejoļu virsrakstiem sacerēja savu versiju, tad salīdzināja ar originālu.Lūk, daži darbi.

Grāmata ar melnām lapām.
Autore Linda Novika no 8.a kl.

Grāmata ar melnām lapām,
Mistiska, maģiska, ļauna.
Neļauj dzīvi sākt no jauna,
Visur līdzi tā tev iet.
Centies kaut vai skriet,
Jau par vēlu maisu siet.
Tas jau vaļā, neveras ciet.
Tagad vajadzēs tev ciest,
Kamēr burvestības briest.
Varbūt mēģināsi griezt,
Varbūt mēģināsi spiest,
Varbūt bēģināsi dedzināt.
Bet nu jau pēdas nevar nobēdzināt.
Tāpēc ātrāk malā liec
Un vairāk dzīvē neaiztiec!

Grāmata ar melnām lapām.
Autors Aivis Ločmelis 9.a kl.

Es eju pa ielu un ieraugu tevi,
Meiteni skaistu kā zieds.
Pieeju klāt un saku- Labdien!
Un smaidot tu pagriežies klusi.
Pēc sarunas īsas, es saprotu to,
Ka meitene rupja un sekla
Tai runa ir tāda kā cietuma draugam
Un smēķis starp teicieniem skarbiem.
Vai tiešām tas teiciens par grāmatas vākiem,
Šim ziedam tik piemērots ir?
Un grāmatā šajā, ko satiku ielās
Ir lapas tik melnas bez slejām.

Diāna Ivanova. 8a.kl.

Piecēlos ar labu omu
Galvā nāk man labas domas
Grāmata ar melnām lapām
Guļ un prāto man blakām
Visas domas ārā met
Lai jau projām neaiztek
Nesen prātoju tā es :
“Melnās lapas mani projām nes! ”

”Grāmata ar melnām lapām”.
Autors Rihards Koroševskis 8.a kl.

Grāmatā ar melnām lapām
Ielūkojos es:
Tajā prieki, naids un bēdas
Kopā savijies.
Kas tai lapas baltas krāsos?
Kas tur gaismu sēs?
Cilvēkiem ar saules skatu
Pievienojos es.
Pievienojos cēliem spēkiem,
Miera sējējiem,
Pievienojos baltai gvardei,
Gaismas nesējiem.
Lai man dzīves melnās lapas
Izkūp pakājē.
Lai man dzīves baltās lapas
Rakstās sapratnē.

Pasākumā ,,Sirds devēji” tika uzaicināti viesi no Rēzeknes 4. Vidusskolas. Edgars, 11.klases skolēns , vairākus gadus nodarbojas ar repu. Viņš piekrita parādīt savu skatījumu uz Raiņa dzejas ideju aktualitāti mūsdienās.

Pasākumu vadīja 10.klases skolēni Evelīna Stepule un Iļja Smirnovs, piedalījās 11. Un 12.klases skolēni. Zaiga bija sagatavojusi prezentāciju par dzejniekiem, Mārtiņš un Samanta no 12. klases lasīja dzejnieku vēstules, bet Katrīna izjusti lasīja dzeju, savukārt, 10.klases puiši Valentīns un Rolands nolasīja Raiņa mīlas dzeju. Skolēni varēja noklausīties arī neatkarīgo Latvijas mūziķu dziesmas ar Raiņa vārdiem no diska ,,Strāvoklis”.

You may also like...