RVPĢ aicināja uz kopīgu sadanci

Aprīļa beigās “Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs” noslēdzās Rēzeknes pilsētas pašvaldības izsludinātais konkurss par līdzfinansējuma piešķiršanu jaunatnes iniciatīvu projektiem. Viens no konkursa uzvārētājprojektiem bija arī Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas Skolēnu līdzpārvaldes izvirzītā iniciatīva veidot starpskolu sadanci – „Ceļā uz Latvijas simtgadi – pirmā atmoda!”.
Projekta ietvaros, 20. novembrī, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas aktu zāles grīdu, kopā ar pasākuma viesiem – folkloras draugu kopu „Vīteri” (vadītāja Leila Rasima), ierībināja vairāk nekā 80 jauniešu deju soļi no 5 Rēzeknes vispārizglītojošām skolām – Rēzeknes valsts 1. ģimnāzijas, Rēzeknes 5. vidusskolas, Rēzeknes 6. vidusskolas, Rēzeknes katoļu vidusskolas un Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas, jo norisinājās starpskolu sadancis – „Ceļā uz Latvijas simtgadi – pirmā atmoda!”.
Pasākumu ar savu klātbūtni pagodināja Latvijas Republikas Saeimas deputāts Jānis Trupovnieks un Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes metodiķe Vita Mežore, kuri jauniešiem uzsvēra latviešu tautas tradīciju un patriotisma nozīmīgumu dzīves ritējumā.
Trīs stundu garumā, pozitīvā gaisotnē, tika izdejotas lustīgas latviešu tautas dejas. Starp dejām notika prezentācija, kurā tika stāstīts par Latvijas vēstures – pirmās atmodas laika posmu un grupās tika izveidotas kolāžas, kurās jaunieši apkopoja zināšanas par šo vēstures posmu – attēlos, dzejā un vēlējumos mūsu dzimtenei. Projekts deva iespēju Rēzeknes pilsētas jauniešiem izzināt Latvijas vēsturi caur kopīgi pavadītu sadejošanās pasākumu.
Projektu iesniedza un vadīja Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas skolniece Everita Lempa. Projekta darba grupā darbojās – Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas skolēni – Patrīcija Benislavska un Kristīne Zmeikina
Paldies sakām – Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas direktorei Valentīnai Šidlovskai par pretimnākšanu un atbalstu, skolotājām Bernadetai Geikinai – Tolstovai un Sandrai Tarandai par līdzdalību pasākuma organizācijā. Zaigai Vaišļai un Sarmītei Gaidulei par palīdzību pasākuma tapšanā.
Pasākumu atbalstīja un pārsteiguma dāvanas jauniešiem sarūpēja – Rēzeknes Augstskola, fotogrāfe Laura Viļuma, picērija „La’Pizza”, picērija „Hot pizza”, kebabnīca “Ausmeņa Kebabs”, boulinga centrs „Joker”.
Šis pasākums tika īstenots Jaunatnes iniciatīvu projekta „Ceļā uz Latvijas simtgadi – pirmā atmoda!” konkursa ietvaros, to finansē – Rēzeknes pilsētas dome, un organizē – Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs „Zeimuļs”, līdzfinansē – Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija.

Kristīne Kokoreviča
Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas skolotāja, projekta koordinatore

IMG_5402 IMG_5410 IMG_5418 IMG_5425 IMG_5430 IMG_5433 IMG_5438 IMG_5570 IMG_5604 IMG_5607 IMG_5608 IMG_5609 IMG_5645 IMG_5676

You may also like...