Mūžizglītības programmas Comenius projekts

bilde1ES Mūžizglītības programmas Comenius daudzpusējais projekts „The treasure chest and ICT or ICT in reading and writing”. Līguma nr. 2013-1-BG1-COM06-00006_2 Projekta darba grupa: Valentīna Šidlovska, Olga Burova, Anna Skripačenoka, Biruta Vaivode, Gaļina Smane, Skaidrīte Bambale, Ineta Melne, Marija Babre.
Projekta 1.posmā darbosies 10.-11.klases skolēni. Pienākumu sadale pirmajam posmam no 01.09.2013. līdz 31.10.2013.

Aktivitāte Atbildīgais Laiks
Izglītības pārvaldes, skolēnu un vecāku iepazīstināšana ar darbu projektā. Informācijas sniegšana presē. Valentīna Šidlovska Septembris
Darba vizītes programmas veidošana, ielūgumu sagatavošana. Valentīna Šidlovska,
Olga Burova
Septembris
Logo izveidošana. Olga Burova Septembris
Projekta lapas izveidošana skolas mājas lapā un e – Twinning platformā, tehniskais atbalsts. Anna Skripačenoka Septembris- Oktobris
Power Point prezentācijas izveide. Biruta Vaivode Oktobris
Prezentācijas tulkošana. Olga Burova Oktobris
Materiāla tulkošana. Gaļina Smane Septembris- Oktobris
Tautu tērpu aprakstu un materiālu vākšana. Skaidrīte Bambale Septembris- Oktobris
Stendu noformēšana un tautas tērpu darināšana lellēm. Ineta Melne Septembris- Oktobris
Bērnu delegācijas uzņemšanas programmas izveide. Marija Babre Septembris- Oktobris
Eseju rakstīšana. Biruta Vaivode Oktobris

You may also like...