Sengaidīta tikšanās ar absolventiem

 • DSC09438
 • DSC09448
 • DSC09468
 • DSC09507
 • DSC09530
 • DSC09566
 • DSC09627
 • DSC09641
 • DSC09657
 • DSC09672
 • DSC09492
 • DSC09517

Skolotājs, skolas sols,  fotogrāfija pie skolas, mājasdarbi, draugi, liecība, brīvdienas – tā ir skola, tās ir atmiņas, tā ir pagātne, kura vieno absolventus un sauc pulcēties katru gadu februāra pirmajā sestdienā.

 1. februārī Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas absolventi un skolotāji jau deviņpadsmito reizi satikās absolventu vakarā. Ik gadu, satiekoties ar absolventiem, skolotājus pārņem gandarījums un lepnums par saviem bijušajiem audzēkņiem un viņu sasniegumiem, veiksmēm un panākumiem.

Gaidot tikšanos ar absolventiem, skolēni un skolotāji bija sagatavojuši koncertu, lai absolventi varētu gan atpūsties, gan  novērtēt skolēnu talantus, gan atcerēties savu skolas laiku, klausoties dziesmas, skatoties dejas un dzejas priekšnesumus.

Vakara gaitā bija jūtama mīlestība un patriotisms, ieejot skolā, prieks par atkalredzēšanos, satiekot draugus, lepnums un cieņa, sakot labvakar skolotājām.

Paldies absolventiem par kopā pavadīto vakaru, smiekliem, pateicībām, atzinīgiem vārdiem, ieteikumiem, dāvanām un ziediem! Lai jums izdodas piepildīt savus sapņus un sasniegt viscēlākos mērķus!

You may also like...