Skolotāju teātra izrāde

Adventes laiks ir gaidīšanas, labo darbu un pārsteigumu gatavošanas laiks. 18. decembra vakaru Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas sākumskolas skolēni gaidīja ar nepacietību, jo viņu skolotāji gatavoja dāvanu bērniem un viņu vecākiem. Tā bija, jau par tradīciju kļuvusi, teātra izrāde. Šogad skatītāji uzzināja, kas tad notiek rūķu darbnīcā. Arī paši skolēni piedalījās šajā izrādē. Viņi dziedāja, dejoja, pārdzīvoja un priecājās reizē ar rūķiem un nešpetno Minku.
Pasākuma beigās visus vienoja sirsnīga kopdziesma par to, ka katram no mums ir ko uzdāvināt citiem, tas ir sirds siltums, acu mirdzums un mīlestība.
Lai Ziemassvētku siltums sasilda sirdis un domas! Lai Jaunais gads nes prieku un mieru!

You may also like...