9. klašu izlaidums

Cik daudz gaismas uz ceļa,
Pa kuru mums jāiet…
Iesim
Saņemt un starot
Un dot.
/O.Vācietis/

12. jūnijā plkst 18.00 Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas sporta zālē norisināsies 9. klašu izlaidums! Tiek mīļi gaidīti radi, draugi, paziņas, lai sveiktu jaunos absolventus!

You may also like...