Vidusskolēnu sasniegums

20 skolas absolventi 01.07. saņēma sertifikātus un atestātus par vidējās izglītības iegūšanu. Strādāts bija godam, jo sertifikātu rezultātu ziņā esam ierindojušies starp visām Rēzeknes pilsētas skolām godpilnā 2. vietā. Paldies skolotājiem par darbu, vecākiem par bērnu darba atbalstu! Absolventiem vēlam: veiksmi, izdošanos pareizā turpmākā dzīves ceļa izvēlē! Lai veicas!

Skolas administrācija

You may also like...