Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai.

Kopš oktobra skolā tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr.8.3.2.2/16/I/001).

Projekta atbalsta pasākumos ir ietvertas sekojošas mērķu grupas: skolēni ar mācīšanās traucējumiem un mācīšanās grūtībām, skolēni ar vispārējiem un augstiem mācību sasniegumiem.

Pateicoties projektam, skolā notiek dažādas aktivitātes:

  • „Zinātnes skola” – praktisko nodarbību cikls dabaszinātnēs 5.-8.klašu skolēniem.
  • „Burtu kokteilis” – ārpusstundu nodarbības 1.klašu skolēniem, kuriem latviešu valoda nav dzimtā.
  • „Radio inženieris” – praktiskās nodarbības 5.-7.klašu interesentiem.
  • „Uztver, darbojies, attīsti!” – praktiskās nodarbības atmiņas, domāšanas attīstīšanai 2.-3.klašu skolēniem.
  • „Teātra sports” – aktivitāšu nodarbības 4.-9.klašu skolēniem, komunikācijas prasmju un pašapziņas celšanai.
  • „Darini pats” – nodarbību cikls 2.-3.klašu interesentiem, sīkās motorikas attīstībai.
  • „Skaitļu pasaulē” – nodarbības 4.klašu izglītojamiem ar augstiem mācību sasniegumiem matemātikā.
  • Nodarbības individualizētam mācību atbalstam pēc stundām matemātikā 8.-9.klašu skolēniem ar augstiem mācību sasniegumiem.
  • Nodarbības individualizētam mācību atbalstam pēc stundām latviešu valodā 6.-7.klašu skolēniem ar zemiem mācību sasniegumiem.

Pateicoties projekta finansējumam, aprīlī skolēniem bija iespēja doties mācību ekskursijā uz Tartu Zinātnes centru „AHHAA” un Tartu Universitātes botānisko dārzu.

Jūnija sākumā skolēnu grupa dosies vēl vienā mācību ekskursijā uz Lietuvu.

You may also like...