Klusa nakts, svēta nakts, Ziemassvētkiem tuvojoties

  • DSC08908
  • DSC08909
  • DSC08914
  • DSC08922
  • DSC08925
  • DSC08934
  • DSC08938
  • DSC08942
  • DSC08950
  • DSC08958

Šodien Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas skolēni un skolotāji svinīgi noslēdza mācību gada 1.semestri. Svētrīts – tā ir ģimnāzijas pirms svētku tradīcija 1. semestra  pēdējā skolas dienā.  Visi ģimnāzijas skolēni un skolotāji pulcējas skolas zālē un vienojas kopīgā lūgšanā. Sv. Mises lūgšanas tika veltītas ģimnāzijas skolotājiem, skolēniem un vecākiem. Tēvs Dainis savā sprediķī uzsvēra vecāku  mīlestības nozīmi  ģimenē un pret līdzcilvēkiem, atgādinot par vecāku pienākumiem un bērnu audzināšanu. Mises noslēgumā visi kopā dziedāja Ziemassvētku dziesmu “Klusa nakts, svēta nakts.” Tēvs Dainis bija sarūpējis skolēniem Ziemassvētku dāvanu – bērni saņēma oblātes. Daloties klasē ar oblātēm un apsveikumiem svētkos,  skolēni sveica klases biedrus  Ziemassvētkos. Lai visiem Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas skolēniem, skolotājiem un vecākiem gaiši Ziemassvētki un gandarījums par paveiktajiem sasniegumiem šajā mācību semestrī!

You may also like...