Author: Justīne Reble

Lepojamies!

6. oktobrī skolas direktore Valentīna Šidlovska un direktores vietniece informātikas jautājumos Anna Skripačenoka sveica RVPĢ vēstures skolotāju Sandru Tarandu ar arheologu Zigrīdas un Jāņa Apolu vārdā nosauktās prēmijas pasniegšanu Amatas novadā, Vidzemē. Skolotāja ieguva 1.vietu...

Viesi RVPĢ

5. oktobrī skolā viesojās biedrības „Palīdzība poļiem austrumos” delegācijas pārstāvji, vietniece Eva Ziulkowska, kā arī Gimnazjum Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II direktors un viņa vietniece. Viņi atveda sadarbības līgumu, kurš paredz 2016.gadā līdz...

Es – Līderis

3. oktobrī skolā norisinājās projekts “Es – Līderis”, kuru vadīja 12.klases pieci skolēni: L.Tišanova, E. Rundāne, I.Stepanovs, V.Koverins un V.Zujs. Pasākumā piedalījās 9., 10., 11. un 12. klašu skolēni. Pasākums ilga divas stundas. Iepriekšminētie...

Sporto kopā ar tēti!

Smagākos akmeņus celt, Tos pārvelt par pasaules malu. No tīrākās akas ūdeni smelt, Un kļūt par varoni manu. Par gaišāko rītu, Par dziļāko skatienu, Par sauli, kad līst, Asaru lietus. Lielās, stiprās plaukstas, Ērts...

Karjeras nedēļas 2016 ieskaņas pasākums RVPĢ

5. oktobrī skolas aktu zālē 3. un 4. klasēm notika neparasta mūzikas stunda- koncerts, kuru vadīja viesis no Amerikas. Skolēni tika iepazīstināti ar pūšamajiem mūzikas instrumentiem un to skanējumu, jo pasākuma vadītājam palīgā bija...