Author: Justīne Reble

Neatkarības svētki

Maza mana tēvuzeme Divu roku platumā. Mīļa mana tēvuzeme Divu roku siltumā. Dziļa mana tēvuzeme Visa mūža garumā. /K. Skujenieks/ Tuvojas svētku dienas. Dienas, kad Polija un Latvija ieguva neatkarību. Dienas, kurās tautas beidzot...

Nākamie pirmklasnieki

10. oktobrī skolā sākās nākošo pirmklasnieku sagatavošana skolai. Savā jau pirmajā praktiskajā nodarbībā bērni pirmo reizi dzirdēja poļu valodā skolotājas Annas Voveres pateikto „labdien”, „paldies”, „malacis”u.c. vārdus, kā arī klausījās dziesmiņas poļu valodā un...

Lepojamies!

6. oktobrī skolas direktore Valentīna Šidlovska un direktores vietniece informātikas jautājumos Anna Skripačenoka sveica RVPĢ vēstures skolotāju Sandru Tarandu ar arheologu Zigrīdas un Jāņa Apolu vārdā nosauktās prēmijas pasniegšanu Amatas novadā, Vidzemē. Skolotāja ieguva 1.vietu...

Viesi RVPĢ

5. oktobrī skolā viesojās biedrības „Palīdzība poļiem austrumos” delegācijas pārstāvji, vietniece Eva Ziulkowska, kā arī Gimnazjum Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II direktors un viņa vietniece. Viņi atveda sadarbības līgumu, kurš paredz 2016.gadā līdz...

Es – Līderis

3. oktobrī skolā norisinājās projekts “Es – Līderis”, kuru vadīja 12.klases pieci skolēni: L.Tišanova, E. Rundāne, I.Stepanovs, V.Koverins un V.Zujs. Pasākumā piedalījās 9., 10., 11. un 12. klašu skolēni. Pasākums ilga divas stundas. Iepriekšminētie...