Author: Justīne Reble

Gatavošanās Dziesmu un deju svētkiem

Spraigi skolā rit gatavošanās XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. 6 mūsu skolas kolektīvi – 4 deju kolektīvi, skolas kapella un 5.-9. klašu koris – cītīgi “slīpē” vēl repertuāru, lai godam aizstāvētu...

Vidusskolēnu sasniegums

20 skolas absolventi 01.07. saņēma sertifikātus un atestātus par vidējās izglītības iegūšanu. Strādāts bija godam, jo sertifikātu rezultātu ziņā esam ierindojušies starp visām Rēzeknes pilsētas skolām godpilnā 2. vietā. Paldies skolotājiem par darbu, vecākiem...

9. klašu izlaidums

Cik daudz gaismas uz ceļa, Pa kuru mums jāiet… Iesim Saņemt un starot Un dot. /O.Vācietis/ 12. jūnijā plkst 18.00 Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas sporta zālē norisināsies 9. klašu izlaidums! Tiek mīļi gaidīti radi,...

Aprīlis – radošuma mēnesis

Rēzeknes skolām aprīlis bija pasludināts par radošuma mēnesi. Katrā izglītības iestādē norisinājās dažādi pasākumi un nodarbības. Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā 10.aprīlī tika organizēta interaktīva ekskursija pa Rēzekni „Patriotisma taka”. Tajā varēja piedalīties skolēni no...

Svētku dienas

Par godu Polijas valsts Konstitūcijas un Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai, kā arī Rēzeknes un pilsētas Sjanovas 5 gadu ilgajai sadarbībai, laika posmā no 2. līdz 5. maijam Rēzeknes valsts poļu ģimnāziju apmeklēs vairāki...