Neatkarības svētki

Maza mana tēvuzeme
Divu roku platumā.
Mīļa mana tēvuzeme
Divu roku siltumā.
Dziļa mana tēvuzeme
Visa mūža garumā.
/K. Skujenieks/

Tuvojas svētku dienas. Dienas, kad Polija un Latvija ieguva neatkarību. Dienas, kurās tautas beidzot spēja brīvi uzelpot. 11. novembris un 18. novembris 1918. gadā.

Ilgs laika posms pagājis. Daudz kas piedzīvots. Bet tagad esam brīvi un neatkarīgi. Tagad mums ir sava zemīte, sava brīvība! Pateiksimies visiem, kuri ir cīnījušies un aizstāvējuši Latviju! Pateiksimies tiem, kuri ir veltījuši savu spēku Latvijas attīstībai un pilnveidošanai! Pateiksimies visiem, kuri mīl un lolo savu tēvzemi!

Novērtēsim to, kas mums ir!

Lai izdodas skaisti un mierīgi pavadīt svētkus!

You may also like...