Lepojamies!

6. oktobrī skolas direktore Valentīna Šidlovska un direktores vietniece informātikas jautājumos Anna Skripačenoka sveica RVPĢ vēstures skolotāju Sandru Tarandu ar arheologu Zigrīdas un Jāņa Apolu vārdā nosauktās prēmijas pasniegšanu Amatas novadā, Vidzemē. Skolotāja ieguva 1.vietu nominācijā „Labākais vēstures skolotājs”. Tie bija svētki visam kolektīvam, jo prieks, ka mūsu skolā strādā enerģiska, zinoša un talantīga skolotāja!

You may also like...