Aprīlis – radošuma mēnesis

Rēzeknes skolām aprīlis bija pasludināts par radošuma mēnesi. Katrā izglītības iestādē norisinājās dažādi pasākumi un nodarbības.
Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā 10.aprīlī tika organizēta interaktīva ekskursija pa Rēzekni „Patriotisma taka”. Tajā varēja piedalīties skolēni no 5. līdz 12. klasei. Skolotāji rādīja un stāstīja par vēsturiskiem notikumiem, kuri norisinājušies Rēzeknē.
14. aprīlī skolotāja Ineta Melne vadīja atklāto stundu sociālajās zinībās 7. klasei par veselību. Skolēniem tika mācīts kā būt veselam un ko nozīmē ēst veselīgi.
24. aprīlī tika rīkots inovatīvs pasākums 6.-8.klasēm. Tā mērķis bija padziļināt skolēnu zināšanas par dabaszinībām un rosināt aktīvi iesaistīties dabas izzināšanas procesos. Pasākumu vadīja eksakto zinātņu mācību priekšmetu skolotāji.
25. aprīlī, sestdien, 1.-4. klašu audzēkņi un viņu vecāki pulcējās uz pasākumu „Domā un dzīvo zaļi!” To organizēja sākumskolas MK skolotāji – klašu audzinātāji. 22 ģimenes, vairāk kā 100 pasākuma dalībnieki, sportoja, darbojās ar balsošanas pultīm, atpazina ārstniecības augus, mācījās šķirot atkritumus, strādāja ar mikroskopu, bērnu bibliotēkā laboja grāmatas, kā arī veica daudz citu uzdevumu, kuri saistīti ar zaļu dzīvesveidu. Ar gandarījumu varam apliecināt, ka arī mūsu skolas audzēkņu vecāki ir aktīvi, pozitīvi, „zaļi” domājoši un daroši!

You may also like...