Eiropas Savienības vārds RVPĢ

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija pilsētā ir zināma ar saviem svinīgajiem notikumiem. Katru gadu norisinās Eiropas dienai veltīti pasākumi, kurus izkrāšņo brīvprātīgie no dažādām Eiropas valstīm. Eiropas valodu dienās skolēni apgūst Eiropas valstu kultūras, pēta Eiropas valodu dažādību un individuālo skaistumu. Tāpat skola piedalās dažādos ārvalstu rīkotajos projektos, tādā veidā attīstot skolēnu radošo domāšanu un savu ideju realizēšanas spējas.

Blakus pasākumiem skola arī realizē skolēnu izglītošanu netradicionālos veidos. Skolēniem katru gadu tiek piedāvāta Eiropas eksāmena kārtošana, kurā parasti tiek uzrādīti diezgan augsti rezultāti. Tāpat skolēni labprāt piedalās apmaiņas programmās un ārvalstu nometnēs. Vislielākā konkurence parasti ir uz Polijas valsts rīkotajām vasaras nometnes vietām.

Svarīgi iepazīt nevien ārvalstu kultūru, bet arī Latvijas dabu, kultūras objektus, tautas tradīcijas un svētkus. Katru rudeni un pavasari skolēni dodas ekskursijās, izzinot Latviju visā tās krāšņumā. Skolā svinam arī latviešu tradicionālos svētkus, Mārtiņdienā organizējam “gaiļu cīņas”, Ziemassvētkos rotājam egīti klasē, Lieldienās sitamies ar olām.

Sadarbībā ar Eiropas partneriem, skolā izveidots „Eiropas informatīvais stūrītis”. Tajā var izzināt Eiropu un, iespējams, noteikt galamērķus nākotnes ceļojumiem.

You may also like...