Ekspedīcija

Hei,hei…Jaunais mācību gads ir sācies!Mums,6.a,b,c klases skolěniem tas ir sācies īpaši aizraujoši!SIA “Latvijas valsts meži” kopă ar LU Starpnozaru izglītības inovāciju  centru 6.kl.skolěnus aicināja piedalīties “Meža ekspedīcijā”.13.septembrì měs ar autobusu izbraucām uz Taudejāņiem.Mežā mūsu grupu sagaidīja valsts meža dienesta darbinieki.Viņi bija sagatavojuši 10 stacijas ar uzdevumiem.Měs varějām doties ekspedīcijā!Tas bija tik aizraujoši!Vienā no stacijām vajadzēja atpazīt dzīvnieku pēdas,citā noteikt koka vecumu un augstumu,neizmantojot sarežğītas iekārtas,nākošajā noteikt koku daudzumu konkrētā laukumā.Mēs pat iemācījāmies izglābt eglītes,apmīdot tām apkārt nezāles.Bet visvairām mums patika šķērsot meža joslu,kur ūdens smēlās zābakos,un būvēt tiltu no dēlīšiem bez nevienas naglas!!!Cik daudz iemācījāmies,redzějām,dzirdējām,sajutām!Ekspedīcijas beigās kopā ar Cūkmenu nodevām zvěrestu neměslot mežā!Pēc visa piedzīvotā varējām pamieloties ar ugunskurā ceptām garšīgām desiņām. Ar nepacietību gaidīsim nâkošo ekspedīciju!6.a,b,c ekspedīcijas dalībnieki.

You may also like...