ESF projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi”

 

Piekopjam veselīgu un aktīvu dzīvesveidu.

No 2020.gada 1.novembra mūsu ģimnāzijas  3.ab un 7.ab klašu skolēni piedalās aktivitātēs, kas tiek īstenotas ESF projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Identifikācijas Nr. 9.2.4.1/16/I/001/) ietvaros. Šīs aktivitātes turpināsies visu mācību gadu, līdz 2021.gada 31.maijam. Projekta aktivitāšu īstenošana notiek sadarbībā ar LR Veselības ministriju un SIA OnPlate.

Ar ko šis projekts ir īpašs? Kāpēc tik svarīgi iesaistīties?

Aktivitāšu mērķis ir sekmēt agrīnu veselīgu paradumu veidošanos un mazināt liekā svara un aptaukošanās izplatību bērnu vidū, tādējādi mazinot SAS (sirds asinsvadu slimību) risku turpmākajā dzīvē. Tā uzdevums ir izveidot, īstenot un novērtēt veselīgu paradumu veidošanas programmu, kas ietver informatīvu, praktisku aktivitāšu kopumu saistībā ar uzturu, fiziskajām aktivitātēm un atkarību izraisošu vielu un procesu mazināšanu. Projekta aktivitātes norisināsies trīs tematiskajos virzienos:

  • veselīgs, sabalansēts, bērniem interesants un piemērots uzturs;
  • aizraujoša, samērīga, integrēta, bērniem atbilstoša fiziskā aktivitāte;
  • aktīva brīvā laika pavadīšana.

Solēniem tiks organizētas gan teorētiskas, gan praktiskas nodarbības un aktivitātes, kuru īstenošanā tiks piesaistīti dažādi speciālisti, kā uztura speciālists, sabiedrības veselības speciālists, sporta speciālists un citi.

Ar projekta aktivitāšu norisi tika iepazīstināti arī minēto klašu skolēnu vecāki. Visi ir izteikuši piekrišanu dalībai organizētajās aktivitātēs.

You may also like...