INFORMĀCIJA PAR EKOSKOLU RĪCĪBAS DIENĀM

Skola jau no 2011.gada realizē starptautisko Ekoskolu programmu.

“Kopš 2012.gada ik gadus novembris tiek ieskandināts ar bērnu un jauniešu aicinājumiem rīkoties vides aizsardzības labā. Latvijas Ekoskolas arī piedalās nedēļu ilgā starptautiskā kampaņā ar mērķi uzrunāt sabiedrību, vērst uzmanību nozīmīgām vides problēmām un ikvienu rosināt uz rīcību, kas var palīdzēt mazināt vides problēmas.

Šīs nedēļas laikā tiek organizētas dažādas izglītojošas un interaktīvas aktivitātes, uzsāktas praktiskas iniciatīvas, kuru mērķis ir piedāvāt risinājumus globālām vides problēmām, īstenojot vietēja mēroga rīcības.” http://www.videsfonds.lv/lv/ekoskolu-r-c-bas-dienas

Šogad arī mūsu skola piedalīsies Rīcības dienās.

Ekoskolu programmas koordinatore skolotāja Anita Vaivode

You may also like...