Informācija skolēnu vecākiem par individuāliem mācību piederumiem

Mācību priekšmetu obligātā satura apgūšanai 2020./2021. m.g. ģimnāzija nodrošinās skolēnus ar nepieciešamajiem materiāliem. Gadījumā, ja skolēns kādu iemeslu dēļ nevēlas izmantot ģimnāzijas  piedāvātos materiālus vai vēlas radīt priekšmetu vai produktu savām vajadzībām, materiālus nodrošina vecāki (piemēram, izglītojamais, apgūstot šūšanas tehnoloģiju, vēlas uzšūt sev svārkus vai viņam nav pieņemama ģimnāzijas  piedāvātās krāsas dzija).

Vecākiem savu iespēju robežās jānodrošina bērna izglītošanai tikai tie individuālie mācību piederumi, kas izmantojami nevis viena, bet vairāku mācību priekšmetu obligātā satura apguvei (piemēram, rakstāmpiederumi un pierakstu burtnīcas), savukārt individuālie mācību piederumi, bez kuru esības izglītojamais nevar apgūt mācību priekšmetu obligāto saturu (piemēram, aplikāciju papīrs, guaša krāsas, ūdens trauks, otiņas un vaska drāna) nodrošina ģimnāzija. Vecākiem jānodrošina apvākojumi visām mācību grāmatām.

Vecākiem nav jānodrošina mācību priekšmetu obligātā saturu apguvei nepieciešamās izejvielas, piemēram, milti ēdienu gatavošanā, jo izejvielas nav uzskatāmas par individuāliem mācību piederumiem.

Dienasgrāmata nav jāpērk, to nodrošina ģimnāzija.

Papildu jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar ģimnāziju.

You may also like...