“Kāpēc darīt nevis nedarīt?”

  • 20171215_141901
  • 20171215_142029

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros decembra mēnesī: Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā ka izmēģinājumskolā 15.decmbrī un Rēzeknes 4.vidusskolā 18.decembrī notika  lekcija par tēmu “Kāpēc darīt nevis nedarīt?”, ko vadīja Aija Vanaga Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas vieslektore, uzņēmēja.   Lekcijas laikā tika runāts par to, ka ir vērts jebkuru savas dzīves mirkli pavadīt lietderīgi gan priekš sevis, gan priekš līdzcilvēkiem, par mērķu izvirzīšanu, sava laika lietderīgu plānošanu. Tāpat runāja par to, kādēļ jaunietim ir svarīga izaugsme mēģinājumi darīt un izmantot piedāvātās iespējas. Jaunieši tika aicināti padomāt par saviem nākotnes mērķiem un paralēli tika iepazīstināti ar to plānošanas pamatprincipiem, kas palīdzēs praks ē ieviest savus nākotnes nodomus.

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas pedagogs karjeras konsultants

You may also like...