RVPĢ jaunieši piedalās projekta “Sadarbība starp Latgales reģionu kopienām” aktivitātē!

  • 1
  • 2
  • 3

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas skolēni turpina aktīvi iesaistīties projekta “SADARBĪBA STARP LATGALES REĢIONU KOPIENĀM” aktivitātēs. Jauniešiem bija iespēja piedalīties aktivitātē, kas informēja par demokrātijas izpratni, iekļaušanos pilsoniskā un demokrātiskā sabiedrībā.

Projekta aktivitāti vadīja Edgars Provejs, kurš ikdienā aktīvi darbojas NVO sektorā un Latgales radio studijā 5 breinumi. Aktivitāte tika būvēta uz diskusijas pamata, kur katram bija iespēja izteikt savu viedokli un dalīties pieredzē. Jaunieši pārsteidza ar pieredzes stāstiem par brīvprātīgo darbu un līdzdalību Rēzeknes pilsētas biedrībās. Aktivitātes laikā, katram bija iespēja izteikt vienu pieņēmumu par organizācijām, kurās ir iespēja iesaistīties ne tikai jauniešiem, bet arī, piemēram, skolotājiem un citiem interesentiem. Izteiktie pieņēmumi kalpoja, kā arguments, kuru bija iespēja apstrīdēt vai pieņemt.

Aktivitātes noslēgumā jaunieši atzina, ka svarīgi ir būt aktīvai sabiedrības daļai, iesaistīties un līdzdarboties problēmu risināšanā. Rēzeknē, Latgalē un Latvijā ir nepieciešami jaunieši, kuri veicina sociālo atbildību, sadarbību starp organizācijām un sabiedrībā.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

You may also like...