Karjeras attīstības atbalsta pasākumi novembra mēnesī

  • 20171130_131659
  • 20171130_142939
  • 20171130_131331
  • 20171130_125407
  • 20171130_125423

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros novembra mēnesī Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā notika 2 pasākumi. 2017.gada 30.novembrī 1.- 4.klašu izglītojamie tikās ar kinologa profesijas pārstāvi. Pasākuma mērķis bija iepazīstināt ar kinologa amata noslēpumiem, izglītības un darba tirgus iespējām. Bērni tika iesaistīti diskusijā par kinologa darbā nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un personības īpašībām, tika iepazīstināti ar darbā nepieciešamo materiāltehnisko bāzi un aprīkojumu. Tāpat notika kinologa amata prasmju paraugdemonstrējumi: kinologa ar savu dienesta suni demonstrēja suņa paklausību u.c. darbības, kas nepieciešamas ikdienas darbā ar suni. Kinologs stāstīja ne tikai par to kādas iemaņas un prasmes ir nepieciešamas, kur kinologs var strādāt, bet arī cik svarīgi ir rūpēties par saviem četrkājainajiem draugiem, un ko tas dod mums – cilvēkiem.

Bērni bija sajūsmā, par ko liecināja daudzie jautājumi un liela interese!

Un otrs pasākums bija ar nosaukumu „Izglītība – kāpnes ceļā uz panākumiem”, kura mērķis bija radīt jauniešiem priekšstatu par izglītības un kvalifikācijas iegūšanas nozīmi karjeras attīstībā, gatavību papildināt savas zināšanas, kā arī prasmi pielāgoties jauniem apstākļiem, lai paaugstinātu savu konkurētspēju. Pasākums – lekcija norisinājās novembra pēdējās nedēļās izmēģinājumskolās: Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā un Rēzeknes 6.vidusskolā 8. un 11.klašu skolēniem, un neiesaistītās izglītības iestādēs: Rēzeknes 5.vidusskolā 8. un 11.klašu un Rēzeknes 4.vidusskolā 9. un 11.klašu skolēniem.

Nodarbību vadīja Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas doktor Gunārs Strods, kurš no pirmajām minūtēm centās iesaistīt diskusijā jauniešus, rosinot izmantot dažādas prasmes un kompetences, kas tiem piemīt. Stāstīja par to, cik būtiski ir izvirzīt personīgos karjeras mērķus, lai nākotnē paaugstinātu savu konkurētspēju darba tirgū un par to, cik svarīgi ir iegūt vispusīgu izglītību vai kvalifikāciju.

Izdevumus par pasākuma īstenošanu tika segti no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējuma.

Pasākuma organizētāji:

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā un Rēzeknes 4.vidusskolā – Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas pedagogs karjeras konsultants Kristīne Rimša;

Rēzeknes 6.vidusskolā un Rēzeknes 5.vidusskolā – Sintija Stikute.

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas pedagogs karjeras konsultants

You may also like...