Karjeras nedēļa 2023 Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā!

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

No 16. līdz 20. oktobrim visā Latvijā jau 11. reizi notika Karjeras nedēļa, kuras tematika šogad bija “Tavs prasmju portfelis”. Dažādās interaktīvās aktivitātēs ikviens skolēns Latvijā varēja apzināt, izvērtēt un attīstīt savai karjerai un dzīvei noderīgas prasmes. Visā Latvijā pedagogi karjeras konsultanti plānoja, organizēja un vadīja dažādas nodarbības, pasākumus, ekskursija utml., tai skaitā arī Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā. Karjeras nedēļas norisē ļoti aktīvi iesaistījās arī klašu audzinātāji, piedāvājot savas klases skolēniem dažādus pasākumus. Skolēni apmeklēja policiju, valsts ugunsdzēsības un glābšanas staciju, Valsts robežsardzes koledžu, Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēku, Medical plus (higiēnista profesija), iepazina namdara profesiju, kā arī apmeklēja daudzas citas iestādes, uzņēmumus un organizācijas Rēzeknes pilsētā. Tāpat tika aicināti vecāki, kas stāstīja par savu profesiju, piemēram, robežsarga, nesprāgušas munīcijas neitralizēšanas speciālists zemessardzē u.c. Uz skolu arī devās skolas absolventi, kas jauniešiem stāstīja par savu karjeru, ko apguva vai turpina apgūt, piemēram, sporta auto mehāniķis.

Papildus skolas pasākumiem 9.-12.klašu skolēni piedalījās centralizētā pasākumā, kas notika Rēzeknes 2.vidusskolā, kura tēma bija “Drošība internetā un medijpratība”. Nodarbību vadīja Daiga Laizāne – digitālā satura veidotāja, multimediju speciāliste Latvijas Radio Latgales studijā, kura jauniešiem stāstīja kā pasargāt sevi sociālo mediju platformās, kā atšķirt viltus ziņas no patiesām, ko darīt ar pārkāpumiem un kā rīkoties sociālo tīklu vidē, kā arī kādas var būt sekas? Linkedin. Kāpēc tur būt un ko tas tev dod turpmākajai izaugsmei? Kopējā tēla veidošana sociālo mediju platformās. Tavs tēls – tava vizītkarte. (Linkedin, Instagram, TikTok, Facebook, Youtube). Pasākuma noslēgumā jauniešiem grupās tika dots praktiskais uzdevums, kur varēja izpausties un likt lietā savu radošumu un digitālās prasmes.

Tā kā šī gada Karjeras nedēļas tēma bija par prasmēm, tai skaitā arī digitālās prasmes, no 18.10.-20.10., 5.-12.klašu skolēniem bija iespēja kārtot IT eksāmenu, savu digitālo prasmju līmeņa novērtēšanai. Aptuveni novembra sākumā skolas saņems skolēnu digitālo prasmju līmeņa novērtējumu.

Apkopojot visus Karjeras nedēļas 2023 pasākumus, ekskursijas, nodarbības un aktivitātes, no Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas tika iesaistīti ap 1000 skolēnu. Tas nozīmē, ka katra klase tika iesaistīta Karjeras nedēļas norisē, dažas pat 2 un 3 reizes.

Vēlos pateikt milzīgu paldies visiem Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas klašu audzinātājiem par iesaistīšanos Karjeras nedēļas 2023 norisē!

You may also like...