Karjeras nedēļa Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā!

  • VIAA_KN2022_1200x675px_1
  • GIUT BREIDI kolaza
  • IGGI kolaza
  • LEAX
  • LLitavniece
  • Olimpiskais
  • RZeila
  • WhatsApp attēls 2022-10-28 plkst. 12.04.41
  • WhatsApp attēls 2022-10-28 plkst. 12.06.10
  • WhatsApp attēls 2022-10-28 plkst. 12.06.23

No 17. līdz 21. oktobrim visā Latvijā notika Karjeras nedēļa, kuru organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar reģionālajiem partneriem. Šogad Karjeras nedēļa atzīmēja savu desmitgadi un ar saukli “Uzņēmējspējas – tavas superspējas!” aicināja ikvienu, īpaši skolēnus, izzināt un attīstīt savas uzņēmējspējas. 

VIAA direktore Dita Traidās: “Profesijas mūsdienās kļūst arvien daudzpusīgākas un būtisku vietu ieņem universālas prasmes, ko pieprasa un novērtē ikviens darba devējs. Tādēļ šogad, Karjeras nedēļas desmitgadē, aicinājām iepazīt uzņēmējspējas — tādu zināšanu, prasmju un rakstura īpašību kopumu, ko bieži maldīgi sasaistām tikai ar uzņēmējiem un uzņēmējdarbību. Šīs spējas noder teju ikvienā profesijā, projektā un ikdienas situācijā, tāpēc ir svarīgi, lai bērni un jaunieši apzinās gan viņiem jau piemītošās, gan vēl attīstāmās uzņēmējspējas.”

Lai veicinātu skolēnu, pedagogu, vecāku un ikviena izpratni par uzņēmējspējām – jauniešu superspējām, šajā Karjeras nedēļā notika vairāki VIAA organizētie pasākumi, kurus varēs vērot arī tiešsaistē. 20. oktobrī plkst.13.00 tiešsaistes diskusijā jauniešiem “Kādas superspējas veidos manu nākotni?” eksperti, darba devēji un jaunieši pārrunāja nākotnes profesijās pieprasītākās spējas, prasmes un kompetences, kā arī diskutēja par skolā un ārpus tās piedāvātajām iespējām  un to nozīmi jauniešu personības attīstīšanā. Savukārt plkst.19.00 diskusijā “Kā palīdzēt bērnam atklāt savas superspējas?” pedagogi karjeras konsultanti, dažādu jomu speciālisti kopā ar vecākiem pārrunāja, kā vecākiem aizņemtajā ikdienā saprast bērna intereses, talantus un spēcīgās puses. Diskutēja arī par pedagogu un vecāku sadarbību bērna spēju un prasmju atklāšanā un attīstīšanā.

Karjeras nedēļa ar saukli “Uzņēmējspējas – tavas superspējas!” norisinājās arī Latvijas pilsētu un novadu vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, piedāvājot dažādus izzinošus pasākumus – diskusijas, radošās darbnīcas, tikšanās ar uzņēmumu un augstskolu pārstāvjiem, skolu absolventiem un skolēnu vecākiem.

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija arī šogad aktīvi piedalījās Karjeras nedēļā 2022, piedāvājot skolēniem gan tikšanās ar uzņēmējiem, gan ekskursijas uz Rēzeknes pilsētas uzņēmumiem un iestādēm. Vidusskolas skolēniem bija iespēja tikties ar tādiem pilsētas uzņēmējiem kā Igors Nikitins (“IGGI bārs un karbonādes” un “Fresh terase” īpašnieku un dibinātāju), Lienīti Litavnieci (uzņēmuma SIA “Safira L” dibinātāju, skolotāju un pasniedzēju), kā arī citām pazīstamām personām: Regitu Zeiļu (Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācijas direktori), Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas lektori Sandru Sprudzāni ar lekciju “Medijpratības veicināšana vidusskolā”, pirmā un pagaidām vienīgā plānotāja latgaliešu valodā “GIUT BREIDI” veidotājām Līgu Springu un Amandu Anusāni. Vidusskolēniem bija lieliska iespēja klātienē tikties ar šiem cilvēkiem, dzirdēt, izjust un iedvesmoties, un saprast kā nonākt no idejas, sapņa vai hobija līdz reālam rezultātam un gala produktam. Ļoti interesanti bija dzirdēt ar kādiem šķēršļiem saskārās un joprojām saskaras darbojoties savā jomā, kādas savas personīgās īpašības, spējas un prasmes ir jāattīsta un jātrenē, lai panāktu sava sapņa īstenošanu.

Tāpat Karjeras nedēļā piedalījās arī sākumskolas un pamatskolas skolēni: notika gan tikšanās ar skolas psihologu, lai iepazītu šīs profesijas specifiku un saturu; veidoja zīmējumu izstādi “Mans supervaronis”, kur skolēni iepazina un attēloja savu vecāku profesijas; rakstīja vēstuli šefpavāram starptautiskajā šefpavāru dienā 20.oktobrī; devās ekskursijās uz SIA “LEAX Rēzekne” metāla detaļu ražotni, SIA “Rēzeknes ūdens” un Olimpisko centru Rēzekne, Valsts policiju, Rēzeknes valstspilsētas Sociālo dienestu, Latvijas valsts mežiem, kur iepazinās ar šo iestāžu un uzņēmumu darbību un tajos sastopamajām profesijām; tikās ar uzņēmēju Oskaru Maculeviču kafijas grauzdētavas “KUUP” dibinātāju un īpašnieku.

Karjeras nedēļa 2022 Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā bija ļoti piesātināta un dažāda, kurā piedalījās skolēni no 1. līdz pat 12.klasei, tāpēc gribās pateikties par atbalstu un iesaistīšanos skolas administrācijai, visiem skolotājiem, klašu audzinātājiem, bez jūsu iniciatīvas un atbalsta tas nebūtu iespējams!

Milzīgs paldies par atsaucību un par to, ka atrada laiku atnākt uz skolu, dalīties ar pieredzi un iedvesmot Lienītei Litavniecei, Igoram Nikitinam, Regitai Zeiļai, Sandrai Sprudzānei, Līgai Springai, Amandai Anusānei, skolas psiholoģei Olgai Timofejevai. Tāpat paldies pilsētas uzņēmumiem un iestādēm par laipnu uzņemšanu un ekskursiju noorganizēšanu: SIA “Rēzeknes ūdens”, SIA “LEAX Rēzekne”, Valsts policijai, Latvijas valsts mežiem, Rēzeknes valstspilsētas Sociālajam dienestam un Olimpiskajam centram Rēzekne, kā arī paldies tiem vecākiem, kas palīdzēja noorganizēt ekskursijas!

Karjeras nedēļa tas ir viens no svarīgākajiem pasākumiem mācību gada laikā, kur būtu vērts iesaistīties, jo tajā jauniešiem ir iespēja iepazīt arvien jaunas, ar karjeras izglītību saistītas tēmas – darba tirgus tendences, nākotnē pieprasītākās profesijas, skolā iegūto zināšanu un prasmju pielietojums izvēlētajā nozarē,  kādas spējas un prasmes  būtu jāattīsta jau tagad, kā arī daudzas citas!

 

You may also like...