Lomu spēle par toleranci Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā

 • 1bcd31a3-282f-425b-bfb3-bea145edb36a
 • 1dac8900-57d4-44ec-810e-0f8b6b915ca6
 • 2db1fb4c-323f-498f-86a9-3cd1447d9cfb
 • 3dc13689-729b-4fbd-96fa-d5a0472283b6
 • 45b0ecdf-1ca2-4e53-a6da-10a25acc8a46
 • 55b8e815-0717-4b2d-a39d-ed59e03760b7
 • a9cd0404-6883-4ad6-b3ec-3dfad1ab1c8c
 • a0194fef-c882-4c53-9661-4943e7c71492
 • a986f6a5-7d6d-4d8a-a9dd-386c2c7d3484
 • be6a6d99-c860-431f-8de1-177521aa4cbe
 • fa36e258-f5c4-4f96-bd04-f7e6ebbec00f
 • 1bcd31a3-282f-425b-bfb3-bea145edb36a
 • 1dac8900-57d4-44ec-810e-0f8b6b915ca6
 • 2db1fb4c-323f-498f-86a9-3cd1447d9cfb
 • 3dc13689-729b-4fbd-96fa-d5a0472283b6
 • 45b0ecdf-1ca2-4e53-a6da-10a25acc8a46
 • 55b8e815-0717-4b2d-a39d-ed59e03760b7
 • a9cd0404-6883-4ad6-b3ec-3dfad1ab1c8c
 • a0194fef-c882-4c53-9661-4943e7c71492
 • a986f6a5-7d6d-4d8a-a9dd-386c2c7d3484
 • be6a6d99-c860-431f-8de1-177521aa4cbe
 • fa36e258-f5c4-4f96-bd04-f7e6ebbec00f
 1. janvārī Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas 8.klases jaunieši piedalījās neformālās izglītības pasākumā – lomu spēlē, kas bija veltīta tolerancei un iecietībai pret citu uzskatiem, un mācījās diskutēt un pieņemt atšķirīgus viedokļus.

Jaunieši lomu spēlē:

 • Centās apzināt savas un iepazīt citu vērtības, viedokļus un attieksmes par dažādām sensitīvām tēmām, kā arī izdzīvot dažādas situācijas, ar ko ikdienā sastopas.
 • Mācījās diskutēt, debatēt, attīstīja līderības prasmes, veidoja izpratni par empātiju, ieguva zināšanas par demokrātiju un kritisko domāšanu.

Spēles mērķis – veicināt sabiedrības saliedētību, izpratni par tautu un kultūru dažādību, savstarpējo toleranci starp dažādu tautību cilvēkiem un piederības sajūtu Latvijai.

Lomu spēli par toleranci projekta “Mēs dzīvojam Latvijā” ietvaros rīkoja biedrība Sadarbības platforma.

You may also like...