Māmiņdiena

Ai māmiņ, māmulīt, par ceriņa zaru
Pie loga es šodien tev gribētu plaukt.
Kļūt vēlētos šodien par saules staru
Kas pirmais pie tevis jo agri grib nākt!

Maija otrās nedēļas svētdienā svinam Māmiņu dienu. Skolā māmiņas ar svētku koncertiem, paštaisītiem gardumiem, teātra iestudējumiem sveica piecgadnieku, sešgadniemu pirmsskolas grupiņas, 1.-2. klašu, 3.-4. klašu, 6. klašu bērni.
Mīļās māmiņas! Mīlestību, izturību, smaidus, pozitīvismu!

You may also like...