Maijā sāksies skolēnu reģistrēšanās NVA nodarbinātības pasākumiem vasarā

  • SKOLENU_NODARBIN

Nodarbinātības valsts aģentūra jau tradicionāli, kā ikkatru gadu, rīko nodarbinātības pasākumus vasaras brīvlaikā. Uz tiem var pretendēt jaunieši, kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Šogad skolēnu reģistrēšanās sāksies maijā. Savukārt darba devēju pieteikšanās skolēnu vasaras pasākumu īstenošanai sākās jau 19. martā.

Nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā mērķgrupa ir skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem.

Reģistrēšanās maijā

“Līdzīgi kā pagājušajā gadā, skolēnu reģistrēšanu sāksim pakāpeniski pa reģioniem,” papildus norādot, ka pasākuma īstenošanas periods ir no 1. jūnija līdz 31. augustam, savukārt darba devēju pieteikšanās jau ir sākusies un turpināsies līdz 4. aprīlim.

Skolēnu reģistrēšanās pa reģioniem būs sekojoša:

  • maijā – Latgales reģionā;
  • maijā – Zemgales reģionā;
  • maijā – Kurzemes reģionā;
  • maijā – Vidzemes reģionā;
  • maijā – Rīgas reģionā.

Informācija no http://www.lvportals.lv/visi/likumi-prakse/294376-maija-saksies-skolenu-registresanas-nva-nodarbinatibas-pasakumiem-vasara/

You may also like...