Pasākumi, kuri pagāja klusajā nedēļā RVPĢ

2016. gada 25. aprīlī kristīgā pasaule atzīmēja Lielo piektdienu, kas kristiešiem ir gada skumjākā diena. Šajā dienā Jēzu Kristu tiesāja un sita krustā. Šodien tā ir cilvēces grēku izpirkšanas diena. Atcerēties, kādu upuri Jēzus samaksāja par cilvēku grēkiem, attīrīt dvēseli un palikt labākiem.
Jau devīto gadu Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā Kristīgās mācības skolotāja I. Trokša rīko pasākumus, kas katram liek pārdomāt, cik daudz Dievs ir darījis mūsu pestīšanas labā.
Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā 22. aprīļa rīts sākās ar Krusta ceļu skolas aktu zālē.
Dalībniekus uzrunāja Rēzeknes Sāpju Dievmātes baznīcas diakons no Polijas Filips Davidovičs . RVPĢ skolēni veica 14 apstāšanās jeb stacijas, kur tika apcerētas Kunga Jēzus Kristus ciešanas, tika pārdomāti Jēzus Kristus pēdējie dzīves mirkļi no apcietināšanas brīža līdz miesas guldīšanai kapā.
Svēto rakstu tekstus, kurus sagatavoja skolotāja Ināra, lasīja 3. klašu skolēni.
Noslēgumā skolēni saņēma dāvanas, ko bija sagatavojuši citu valstu bērni un viņu ģimenes no starptautiskās kristīgas organizācijas „ Samariešu soma.” Šis pasākums visiem bērniem radīja milzīgu kopības sajūtu un prieku par dāvanām.
24. aprīlī Lieldienu pasākums tika rīkots arī 1. un 2. klašu skolēniem.
Skolēni dziedāja reliģiskas dziesmas, spēlēja olu spēli, kopā izdzīvojot notikumus, kas ir saistīti ar Jēzus Kristus ciešanām un Augšāmcelšanos.
Pasākuma radošajā daļā pirmo klašu skolēni katrs noformēja, grāmatiņas „ Krusta ceļš” vāku, otro klašu skolēni gatavoja Lieldienu noformējumu klasei.
Arī 1. un 2. klašu skolēni pēc pasākuma tika iepriecināti ar „Samariešu” dāvanām.
Augstskolas praktikante Vita Korkla kopā ar kristīgās mācības skolotāju I. Trokšu skolēniem pasniedza pašdarinātus Lieldienas zaķus , kā pateicību bērniem par kopā darbošanos un atmiņu no viņu sirdssiltuma.
Pateicos par ieguldīto darbu bērnu reliģiskajā audzināšanā skolotājai
I. Trokšai, par sirdsiltumu, sapratni un labestību.

Skolas direktore V. Šidlovska.

You may also like...