RVPĢ 6.klases LVM MEŽA EKSPEDĪCIJĀ

2019.gada pavasarī 5. klašu skolēni un audzinātājas pieteicās LVM rīkotajā meža ekspedīcijā un šī gada 12.septembrī 6.a un 6.b klases skolēni kopā ar audzinātājām Silviju Volāni un Agritu Šķesteri- Kambalu devās izzināt mežu.

Pirms došanās uz mežu skolēni klases stundā apguva LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra un LVM kopīgi veidoto mācību stundu par meža nozīmi un kopšanu Latvijā.

Ekspedīcijas norises vieta – Taudejāņu meža masīvs, kurā ir izveidota LVM meža ekspedīciju trase, atrodas Rēzeknes tuvumā. Ekspedīcija ilga 2,5-3 stundas. Pirms doties pa meža taku, katrs skolēns saņēma darba burtnīcu ar uzdevumiem,kurus bija jāizpilda ,apmeklējot  šādas tematiskās pieturas:

  1. Iepazīstam meža zinātni – kas ir selekcija, kā izvēlēties sēklas kokus, cik skāba ir meža augsne un kā ātrāk izaudzēt augstvērtīgu mežu?
  2. Skaitām kokus – kā aprēķināt koku skaitu hektārā un kā noteikt, vai mežs ir veiksmīgi atjaunots?
  3. Kopjam jaunaudzes – cik ātri aug mežs, kāpēc mežs ir jākopj un kā to darīt?
  4. Retinām mežu – ko iegūstam no meža retināšanas un kā izvēlēties “vinnētājus un zaudētājus”?
  5. Mērām koku augstumu – kā precīzi noteikt augstumu augošam kokam ar vienkāršiem paņēmieniem, izmantojot matemātiku?
  6. Aizsargājam mežu – kā nodrošinām dabas daudzveidību mežā un kā aizsargājam mežu no dažādiem postījumiem?
  7. Atklājam koksnes produktus – kur ikdienā lietojam koksni un vai koksnes produkti var aizstāt naftas produktus?
  8. Atpūšamies dabā – kas ir dabai draudzīga atpūta un kādas vēl cilvēku darbības ietekmē meža ainavu?
  9. Būvējam zaļi – vai no koka var uzbūvēt debesskrāpi un kā uzbūvēt koka tiltu bez naglām?
  10. Nosakām koku vecumu – kā noteikt vecumu augošiem kokiem, ko stāsta koku gadskārtas un kā pieņemt lēmumu par laiku ražas novākšanai?

Maršruta vidū bija atpūtas vieta, kur bērni varēja piesēst un uzkost kādu līdzi paņemto maizīti, ābolu.Arī pēdējā ekspedīcijas darba stacija bija atpūtas vieta ar ugunskuru, kur bērni cepa līdzi paņemtās desiņas, cepamo sieru vai kādu citu gardumu.Šīs pieturas ,protams,bija visjaukākās.

Latvijas Valsts meži bija sagādājuši arī dāvanu skolai –uzziņu bukletus, grāmatas, uzlīmes, ko izmantot mācību procesā turpmāk.

No meža atgriezāmies gan zinošāki, gan atpūtušies.

 

Ekspedīcijas vadītājas A.Šķestere- Kambala,S.Volāne

 

You may also like...