RVPĢ skolēnu koncerts – dāvana svētkos vecvecākiem

 • DSC09033
 • DSC09038
 • DSC09049
 • DSC09071
 • DSC09097
 • DSC09112
 • DSC09134
 • DSC09138
 • DSC09175
 • DSC09198
 • DSC09230
 • DSC09267

Šodien Jums dāvājam puķi viskošāko – tādu, kas maigumu dod.

Šodien Jums veltām vārdus vismīļākos – tādus, kas sasildīt prot.

 1. janvārī, pašā ziemas viducī, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā pēc poļu tradīcijām svinējām Vecmāmiņu un vectētiņu dienu. Skolēni vecvecākiem bija sarūpējuši dāvanu – īpašu atpūtas mirkli, baudot koncertu.

Koncerta sākumā 8. klases jaunieši sagādāja pārsteigumu, jo vecvecākus svētkos sveica lācis Plombīrs, veltot jautru deju. Koncertā uzstājās interešu pulciņu dalībnieki – tautu deju kolektīva “Degsme” sākumskolas un pamatskola skolēni, 1.-2.kl. un 3.-12.kl. koris, kā arī vokālie ansambļi. Koncertā skanēja dziesmas latviešu un poļu valodā. 1. un 5.klases skolēni deklamēja dzejoļus par vecmāmiņu un vectētiņu, savukārt 3.klases skolniece stāstīja pasaku par pilsētas un lauku peli.  Līdzpārvaldes jaunieši bija sagatavojuši interesantu video “Ko  RVPĢ jaunieši stāsta un zina par saviem vecvecākiem?” Koncerta noslēgumā vecvecāki varēja skatīties un klausīties mazbērnu apsveikumus, jo katra klase bija sarūpējusi burvīgus video sveicienus, pateicības un novēlējumus svētkos. Arī ģimnāzijas direktore sveica vecvecākus svētkos un pateicās par  atbalstu, veiksmīgu sadarbību un aktīvu līdzdalību Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas attīstībā.

Ikviens RVPĢ skolēns pateicas vecmāmiņām un vectētiņiem par atbalstu, rūpēm un kopā pavadīto laiku.

 

You may also like...