Eiropas brīvprātīgo darbs

Karyna

Eiropas brīvprātīgo darbs ar katru gadu piesaista arvien vairāk jauniešu no visas Eiropas. Tā ir iespēja ikvienam no 18 līdz 30 gadus vecam jaunietim piedalīties programmā „Jaunatne darbībā”.
Brīvprātīgais no 2 nedēļām līdz pat 12 mēnešiem strādā, sniedz atbalstu un palīdz tai uzņēmējorganizācijai, kurā ir ieradies. Šāda programma sniedz jaunas zināšanas un idejas gan pašam brīvprātīgajam, gan tiem cilvēkiem, kuri līdzdarbojas ar brīvprātīgo.

Mūsu skolas kolektīvam ir pievienojusies atraktīva jauniete no Polijas – Karīna. Viņa ir ieradusies no pilsētas Trzebież un pie mums viesosies līdz pat maija mēneša beigām.

Līdz ar pirmajām dienām Karīna mūs apbūra ar savu dzīvesprieku un vienkāršību. Viņa uzreiz spēja atrast kopīgu valodu gan ar skolotājiem, gan skolēniem. Jau tagad viņas dienas grafiks ir pārpildīts ar dažādām nodarbībām un aktivitātēm. Katru dienu viņa tiekas ar pirmskolas bērniem. Nodarbībās tiek veikti kustību vingrinājumi ar poļu valodas elementiem, tiek spēlētas dažādas spēles un dziedātas jautras dziesmiņas. Dažas dienas nedēļā pēc mācību stundām Karīna vada teātra pulciņu, kurā var piedalīties 4., 5., 6. klases skolēni. Papildus tam viņa apmeklē sporta un krievu valodas nodarbības.

Līdz ar to šis mācību semestris sniegs jaunu pieredzi gan skolai, gan pašai Karīnai. Cerams, ka Karīnai mūsu skola atstās pozitīvu iespaidu un ka šeit iegūtās zināšanas viņai noderēs turpmākajos dzīves soļos.

jdarbiba“Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.”logo2

 

 

You may also like...