Sniegs nokūst, bet atkritumi – nē

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas ekopadome piedalās Jauno Vides reportieru izsludinātajā konkursā par vides problēmām, to risinājumu meklējumiem. 11.a klases skolnieces Evelīna Geikina, Anastasija Šerkina un Airita Trukšāne dalās savos novērojumos par Rēzeknes dzīvojamo rajonu piesārņotiem mauriņiem un aicina katru sakārtot pēc sevis atstātos atkritumus.

You may also like...