Tikšanās ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pārstāvjiem!

  • RTA_13.01.2023.

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas 12.klašu skolēni, domājot par savu nākotni un turpmāko izglītības ceļu, tikās ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāju Lolitu Kivlenieci – Kuzņecovu un RTA studenti, kuras pastāstīja sīkāk par studiju iespējām Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā: par pieejamām fakultātēm un studiju programmām, par mācību materiāltehnisko bāzi un atrašanās vietu, par papildus iespējām, ko var izmantot esot students, par to kāpēc ir svarīgi veiksmīgi nokārtot centralizētos eksāmenus un kā notiek pieteikšanās studijām augstskolās.

Jauniešiem bija lieliska iespēja redzēt un dzirdēt iespēju iegūt līdzvērtīgu augstāko izglītību tepat Latgalē, nebraucot nekur tālāk, saprast, ka Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas diploms ir atzīts Eiropā, un ka šeit iegūtā izglītība arī ir kvalitatīva!

Ciemiņi no Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas parūpējās arī par nelielām pārsteiguma dāvanām tiem, kas uzmanīgi klausījās, piedāvājot uzspēlēt Kahoot spēli.

Vēlamies pateikties Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājai Lolitai Kivleniecei – Kuzņecovai par šo tikšanos un vērtīgo informāciju!

You may also like...