Pieteikšanās Vītolu stipendijai!

 • 322078833_1685393341915257_5882383078290523426_n

Kā pieteikties stipendijai?

Kam stipendijas piešķir?
Lai iegūtu stipendiju, kandidāta vidējai atzīmei jābūt 7,5 un augstākai, kā arī jāatbilst vēl kādam no šiem noteikumiem:

 • kandidāts ir bārenis,
 • audzina viens no vecākiem,
 • sociāli un materiāli apgrūtināti dzīves apstākļi,
 • kandidāts nāk no daudzbērnu ģimenes,
 • kandidātam ir panākumi mācību priekšmetu olimpiādēs

Kā stipendiju piešķir?

 • fonda padomes sēdē izskata pieteikumus un atlasa kandidātus,
 • kandidāti tiek intervēti,
 • pēc intervijas fonda padomes sēdē lemj par stipendijas piešķiršanu,
 • noraidītie kandidāti saņem atteikuma vēstuli, pārējie paliek kandidātu sarakstā vienu mācību gadu.

Cik liela ir stipendija?

Sākot no 150 eiro mēnesī, ko izmaksā no septembra līdz jūnijam (šos abus mēnešus ieskaitot).

Kādi noteikumi ir stipendiātam?

 • stipendiju piešķir uz vienu mācību gadu,
 • ar stipendiātu tiek slēgts līgums ar iespēju to pagarināt,
 • stipendiāts divreiz gadā iesniedz atskaiti par mācību sesiju rezultātiem,
 • piešķirtā stipendija jāatmaksā, ja stipendiāts nav izpildījis kādu no līguma noteikumiem.

Kad dokumenti jāiesniedz:

Pieteikumus fonds pieņem no 12. klašu skolēniem katru gadu no 1.februāra līdz 1.martam.

Kā pieteikties stipendijai?

 • Jāizpilda un jāiesniedz elektroniskā anketa. Lai to aizpildītu, klikšķiniet >> šeit << . Tikai iesūtot anketu elektroniski, kandidāts reģistrējas datu bāzē un piedalās konkursā.

Elektroniskajai anketai jāpievieno šādas dokumentu kopijas (pdf/doc/jpg):

 • Curriculum Vitae (CV),
 • Fotogrāfija (portrets)
 • 12. klases 1. semestra liecības kopija, kurā klāt pieliktas mācību priekšmetu atzīmes, kuru kurss beidzies 10., 11. klasē ( piem., informātika, ģeogrāfija),
 • Viena rekomendācija – viena no skolas direktora, direktora vietnieka mācību darbā, klases audzinātāja vai no pagasta/pilsētas sociālā darbinieka.

DOKUMENTI PA PASTU NAV JĀSŪTA!!!

Esam apkopojuši sadaļu ar visbiežāk uzdotajiem jautājumiem: 

http://www.vitolufonds.lv/pieteiksanas-stipendijai/visbiezak-uzdotie-jautajumi

Seko līdzi informācijai arī sociālajā tīklā Facebookhttps://www.facebook.com/VitoluFonds/?pnref=lhc

 

You may also like...