Uzņemšana RVPĢ 2016./17.m.g.

“RVPG 2016./17.m.g. piedāvā 9.klašu beidzējiem apgūt “Vispārējās vidējās vispārizglītojošā virziena programmu un jaunu profesionāli orientēta virziena programmu “Valsts robežas drošība”, kuru atbalstīs un līdzdarbosies Rēzeknes robežsargu koledžas pasniedzēji.

Turpinās dokumentu pieņemšana uz pirmo klasi.

Dokumentus pieņem no plkst.8.00-16.00

Telefons uzziņām 64636680.29149589”

Tā kā esam saņēmuši daudzus zvanus par profesionālās ievirzes programmu „Valsts robežas drošība”, kuru uzsāksim īstenot ar 1. septembri, tie skolēni, kuri izvēlēsies šo programmu – triju gadu laikā apgūs jaunus priekšmetus „Valsts Aizsardzības mācība”, „Krimināltiesību un kriminālprocesa tiesību pamati”, „Ieroču un šaušanas mācība”. Šos priekšmetus mācīs Rēzeknes robežsardzes koledžas pasniedzēji. Skolai ir parakstīts sadarbības līgums ar robežsardzes koledžu šis programmas īstenošanā. Līgums paredz, ka skolēni, kuri triju gadu laikā sekmīgi apgūs šo programmu, būs atbrīvoti no iestājeksāmeniem koledžā, paliks tikai nokārtot obligāto fiziskās sagatavotības testu Rīgā.

Kad iestāsies Rēzeknes robežsardzes koledžā mācīties (pēc vidusskolas beigšanas), ik mēnesi saņems 440 eiro, formas tērpu par velti (gan vasaras, gan ziemas). Un jau otrajā gadā varēs izvēlēties savu darbavietu, ar kuru būs 100% nodrošināts.

You may also like...