Vasaras darbs jauniešiem!

Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” izsludina konkursu par līdzfinansējuma piešķiršanu Jauniešu karjeras un vasaras nodarbinātības projektiem.

Konkursa mērķis ir atbalstīt jauniešu nodarbinātību vasaras periodā, veicināt jauniešu karjeras attīstību Rēzeknes pilsētā, sekmēt jauniešu konkurētspēju vietējā darba tirgū.

Projektus aicināti iesniegt Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo, profesionālo un tām pielīdzināto iestāžu skolēni vecumā no 16 līdz 19 gadiem, un kuru deklarētā dzīvesvieta ir Rēzeknes pilsētā.

Konkursa pretendents var piedalīties konkursā tikai vienu reizi, ja pretendents piedalījās vasaras nodarbinātības konkursa iepriekšējos gados, tad otrreizēja dalība konkursā ir liegta.

Prioritāte tiek dota tiem pretendentiem, kuri veic brīvprātīgo darbu uzņēmumos un iesaista uzņēmumu jauniešu karjeras un vasaras nodarbinātības programmas īstenošanā.

Konkursa nolikums pieejams Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādē „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs”, Rēzeknē, Krasta ielā 31, 2. stāva 2.8.kab., katru darba dienu no plkst. 13.00 līdz 15.00, kā arī pielikumā. 2018 vasaras darbs nolikums

Projekta pieteikumus aicinām iesniegt līdz 2019. gada 23. aprīlim vai nosūtīt pa pastu ARPC, Krasta iela 31, Rēzeknē, LV-4600 (pasta zīmogs 23.aprīlis).

 

Informācija: Eleonora Ivanova tālr.: 26033202

You may also like...