Iepazīstam fotogrāfa profesiju!

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros aprīļa mēnesī Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā un Rēzeknes 4.vidusskolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Fotoskola”, kuru vadīja pieredzējis vietējais fotogrāfs ar lielu pieredzi fotografēšanā. Nodarbību mērķauditorija bija Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas 9. un 10. skolēni un Rēzeknes 4.vidusskolas 9. klašu skolēni. Izglītojamie tika aicināti uz nodarbību, lai gūtu priekšstatu par fotogrāfa profesiju, tās īpatnībām un specifiku, par to, kā arī lai uzzinātu par pozitīvajiem un negatīvajiem darba aspektiem, izglītības ieguves iespējām un darba tirgus pieprasījumu.

Rēzeknes valsts polu ģimnāzijas pedagogs karjeras konsultants Kristīne Rimša

You may also like...