VECĀKU KLUBIŅŠ

Ikviens bērns jau ir unikāls un īpašs; viņi ierodas pasaulē ar savu sevišķo sūtību…
Bērni ierodas pasaulē nevainīgi un labi, taču ar savām īpašajām problēmām. Vecāku uzdevums ir palīdzēt tikt galā ar tām.” /Džons Grejs/

VECĀKU KLUBIŅŠ ir vieta, kur tiekas vecāki, lai gūtu atbalstu, papildinātu zināšanas, dalītos pieredzē un vienkārši atpūstos no ikdienas steigas.
Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā jau 6. Gadu darbojas vecāku klubiņš “ Kopā”

Šajā klubiņā vecākiem ir iespēja:
• uzzināt ko jaunu par aktuālām bērnu un vecāku savstarpējo attiecību tēmām,
• ieklausīties pieredzējušu psiholoģijas un pedagoģijas speciālistu viedokļos,
• dalīties pieredzē un kopīgā diskusijā un saņemt atbildes uz Jūs interesējošiem jautājumiem,
• atpūsties un pavadīt vakaru ar interesentiem cilvēkiem pie tējas tases.

Stāsta kluba dalībnieki Viņi saka:
• “Ir ļoti interesanti strādāt kopā ar psihologu, grupā ar cilvēkiem, kas risina līdzīgas problēmas, dalās pieredzē. Dažubrīd vecāks savās problēmās jūtas viens, pamests, nesaprasts. Lai arī esi pieaudzis cilvēks, arī tu vari apjukt, nezināt, kā rīkoties, kā uzvesties attiecībās ar bērniem. Vecāku klubiņā, pārrunājot savas aktuālās lietas, psihologs neļaujot aizpeldēt vai aizpļāpāties.”
• “Man ļoti patika, kā spēlējām lomu spēles. Tas bija neierasti. Iejusties bērna lomā. Tēva lomā. Tas liek padomāt par tādām attiecību niansēm, kuras agrāk pat prātā nebija ienākušas!”
• “Pēc vecāku klubiņa apmeklējuma daudz domāju, par ko esam runājuši, ko stāstījuši citi vecāki. Žurnālus par bērnu audzināšanu un dažādus padomus lasīt ir viens, bet pavisam kas cits – nodarbības ar psihologu un citiem vecākiem, kuriem katram sava pieredze.”
• “Var jautāt, kāds ir vecāku klubiņa galvenais ieguvums. Manuprāt, tas, ka mūsu bērni iegūst vēl labākus, gudrākus, saprotošākus vecākus. Mēs runājām arī par to, kā pašiem bērnībā gājis, kā esam jutušies, kā pietrūcis. Tas palīdz saprast mūsu bērnus”Nav ideālu vecāku, bet mēs esam paši labākie! Citādāk nemaz nedrīkst domāt!”

Nākošā vecāku klubiņa “Kopā ” tikšanās reize 8. decembrī plkst. 17.30
Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā kamīnzālē.
MG. pead.  doc. Mārīte Rozenfelde runās par tēmu:” Bērni ar mācību traucējumiem izglītības procesā.